W dniu 14 lutego 2019 r., strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, uczestniczyli w comiesięcznych ćwiczeniach doskonalących. Zajęcia zorganizowane zostały na obiekcie Centrum Szkoleń Budowlanych
w Olsztynie. Podczas ćwiczeń zostały zademonstrowane oraz omówione zasady prawidłowego
i bezpiecznego budowania stanowisk a także linowych układów ratowniczych. Celem ćwiczeń było podniesienie umiejętności niesienia skutecznej pomocy w czasie prowadzonych działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Przeprowadzenie ćwiczeń było możliwe dzięki uprzejmości pana Mateusza Janiuka, właściciela firmy HIGH-WORK, który udostępnił halę wyposażoną w profesjonalne ćwiczebne stanowiska przygotowujące do pracy na wysokości, umożliwiające bezpieczną i sprawną realizację ćwiczeń.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński