Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach w okresie ferii strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne Lodowiska"

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wziąć pod uwagę że:

- Lodowisko może zostać wylane na terenach, takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.

- Funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

- Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek

- Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada zgłaszający.