W dniu 27 grudnia 2018 r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem spotkania było przekazanie kart rabatowych ORLEN, w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej. Karty te umożliwiają tańsze tankowanie paliwa na wszystkich stacjach ORLEN oraz BLISKA, przez wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Przekazano 654 karty dla przedstawicieli 25 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Kulas