W dniu 20 grudnia 2018 roku, o godzinie 10:00 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, przeprowadzili zajęcia otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach, gm. Jeziorany, dla podopiecznych oraz kadry nauczycielskiej.

W spotkaniu udział wzięło 44 podopiecznych oraz 9 osób grona pedagogicznego. Tematyka dotyczyła przedstawienia zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz popularyzowania zawodu strażaka wśród młodzieży.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki