W dniu 21 grudnia 2018r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie wigilijne strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wigilia poprzedzona była uroczystą zbiórką w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, podczas którego Komendant Miejski st.bryg. Andrzej Górzyński podziękował za zakup nowego, specjalnego samochodu osobowego st.bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu
Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako oraz Radnej Powiatu Małgorzacie Chyziak, Staroście Olsztyńskiemu w kadencji 2014-2018. Pojazd wspomagał będzie bieżącą działalność komendy, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i kwatermistrzowskim.

Samochód wartości 72000 zł zakupiony został ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa które przekazał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski oraz środków Starosty Olsztyńskiego.

Ponadto, prezentowano zakupiony w bieżącym roku sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, zakupiony z uruchomionych w roku 2018 trzech rezerw budżetu państwa, przeznaczonych na modernizację Państwowej Straży Pożarnej.

Modlitwę poprowadził i otrzymany sprzęt poświęcił ks. Michał Tyczyński Wikariusz Kościoła P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Spotkanie wigilijne, było także okazją podzielenia się opłatkiem oraz śpiewania kolęd. Spotkanie wigilijne uświetniły swoją obecnością, prezentując świąteczne kolędy, uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.  

Po życzeniach komendanta miejskiego st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego kierowanych do wszystkich strażaków komendy a także ich rodzin i najbliższych, ratownicy otrzymali świąteczne życzenia także od obecnych:

  • st.bryg. Bogdana Wierzchowskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej,
  • Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza,
  • Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako,
  • Radnej Powiatu Olsztyńskiego w kadencji 2018-2023, Starosty Olsztyńskiego w kadencji 2014-2018 Małgorzaty Chyziak. 

Komendanci i strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie składają świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom i strażakom ochotnikom miasta Olsztyna, a także powiatu olsztyńskiego aby nadchodzące święta były czasem radości narodzonym Chrystusem, jak również wzmacniania więzi rodzinnych. Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowanie: mł.bryg. Sławomir Filipowicz