W dniu 06.12.2018 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zapoznali się z obiektem i jego dokumentacją techniczną. Ratownicy zapoznali się również z procedurami ewakuacji osób w przypadku awarii wyciągu przez załogę techniczną obiektu. Wskazano niezbędne wyposażenie i ukompletowanie sprzętu w jaki musi być wyposażona grupa i poszczególni ratownicy wysokościowi, niezbędny do wykonania ewakuacji. Szczególną uwagę zwrócono na samą technikę ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego w sytuacji awaryjnej i zasady BHS podczas ćwiczeń i działań ratownictwa wysokościowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na dotarciu ratowników do osób (pozorantów) uwięzionych na krzesełkach kolejki linowej oraz ich ewakuację za pomocą technik alpinistycznych
z wykorzystaniem rollcaba, trójkąta ewakuacyjnego z zastosowaniem techniki dolnej asekuracji.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński; zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński.