W dniu 15 grudnia 2018 r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Olsztynie wizytował gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu ze zmianą służbową jednostki uczestniczyli również st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz bryg. Sergiusz Dłuski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Podczas wizyty komendant główny PSP omówił między innymi dofinansowanie komend powiatowych i miejskich PSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w bieżącym roku poprzez uruchomienie trzech rezerw budżetu państwa, z których korzysta również nasza komenda. Omówił również proces wyposażenia strażaków w nowe, trzyczęściowe ubrania bojowe. Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z bieżącymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi realizowanymi w budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1, a także ze stanem wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Podziękował ratownikom za bieżący wkład w realizację prac remontowych i modernizacyjnych i sumienne pełnienie służby.

Spotkanie było także okazją do wspólnej kawy ze strażakami zmiany służbowej i wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Opracowanie – mł. bryg. Sławomir Filipowicz – KM PSP w Olsztynie