W dniu 23 listopada 2018r. na zaproszenie dyrekcji Przedszkola Promyczek, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, wzięli udział w lekcji edukacyjnej związanej z zasadami bezpieczeństwa najmłodszych. Spotkanie połączone było z przekazaniem maskotek-misiów, którymi strażacy będą obdarowywać, w przypadkach koniecznego wsparcia, najmłodszych w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W czasie pogadanki dzieci poznały bliżej naszą profesję, mogły dowiedzieć się czym na co dzień zajmuje się strażak ratownik.

                W kolejnej części spotkania przedszkolaki miały możliwość zapoznania z wyposażeniem samochodu ratowniczo – gaśniczego wykorzystywanego podczas działań. Omówiono także zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują na drodze w chwili przejazdu alarmowego straży pożarnej.

                Spotkanie było zakończeniem akcji zbierania maskotek przez wszystkich przedszkolaków Przedszkola Promyczek.

Za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

Opracował: mł.asp. Przemysław Wąsiewski, mł.bryg. Sławomir Filipowicz