15 listopada w OSP Kieźliny odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu ratowniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Gminie Dywity. Do strażaków z Kieźlin, Tuławek, Spręcowa i Brąswałdu trafiły m.in. defibrylatory, detektory wielogazowe, piły ratownicze do szyb klejonych oraz przenośne zestawy oświetleniowe.

Przekazania sprzętu ratowniczego, dokonał wójt- elekt Gminy Dywity Pan Daniel Zadworny, w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie, st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego.   

Podczas uroczystości przekazano strażakom ochotnikom następujący sprzęt:
OSP TUŁAWKI

- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem  - szt. 1
- piła ratownicza do szyb klejonych GLASMASTER- szt. 1

OSP BRASWAŁD
- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem - szt. 1
- piła ratownicza do szyb klejonych GLASMASTER- szt. 1
- pilarka do drewna STIHL MS 291- szt. 1

OSP KIEŹLINY 
- Defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- przenośny zestaw oświetleniowy SOLARIS LITE 16K- szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem - szt. 1
- bosak dielektryczny teleskopowy LEADER - szt. 1
- latarka akumulatorowa, latarka ładowana kątowa SURVIVOR LED ze skróconą głowicą L-90562 - szt. 2
- zbijak do szyb hartowanych - szt. 2

OSP SPRĘCOWO 
- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- przenośny zestaw oświetleniowy SOLARIS LITE 16K - szt. 1
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku- szt. 1
- detektor napięcia prądu zmiennego leader Volt AC- szt. 1

Powyższy sprzęt sfinansowano w ramach Projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dywity , realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1766/18 z dnia 6 września 2018.  Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
Kwota zadania brutto: 46 040,00 zł.
Wydatek kwalifikowalny – kwota brutto 46 040,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 45 579,40 zł, wkład własny Gminy Dywity 1%  - kwota brutto 460,40 zł).

/opracowanie:Radosław Nowosielski – KM PSP w Olsztynie, zdjęcia: Krzysztof Kulas – OSP Spręcowo/