W dniu 16 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku,
w dniu 18 października 2018r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu oraz w dniu
24 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście, zrealizowaliśmy lekcje edukacyjne akcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach wykładów rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem pieców na paliwo stałe lub gazowe. Poruszony został temat pożarów sadzy
w przewodach kominowych, omówiono również obowiązki spoczywające na właścicielach budynków dotyczące czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Szczególno uwagę zwrócono na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówiono jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawiono również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych
z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2018 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślano znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy
domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspominaliśmy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

W ramach akcji, którą skierowaliśmy do grupy 256 uczniów, ściśle współpracowaliśmy
z dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Olsztyńskiego Starostwa Zbigniewem Załuskim. Na zakończenie wszystkich spotkań zorganizowano konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień, w każdej ze szkół wyróżniono po trzech uczniów. 12 czujek tlenku węgla ufundowane zostały przez Starostę Olsztyńskiego.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz, kpt. Kamil Kulas

Zdjęcia: WZKiOL - Starostwo Olsztyn