W dniu 23 września 2018r. na obiekcie Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie Komenda Miejska PSP w Olsztynie we współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Olsztynie, Urzędem Gminy w Gietrzwałdzie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gietrzwałdzie zorganizowała VII Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według międzynarodowego regulaminu CTIF.

W zawodach udział wzięli zawodnicy grup dziewcząt i chłopców w wieku 12-16 lat. Do sportowej rywalizacji zgłoszono 4 drużyny. Po rozegraniu konkurencji ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej ostatecznie miejsca zajęli:

- w grupie drużyn dziewcząt:

  1. miejsce OSP KOBUŁTY z wynikiem 973,08 pkt.

- w grupie drużyn chłopców (drużyn mieszanych):

1. miejsce        OSP KOBUŁTY                               z wynikiem 992,28 pkt.

2. miejsce        OSP SZĄBRUK                               z wynikiem 971,38 pkt.

3. miejsce        OSP UNIESZEWO                           z wynikiem 947,33 pkt.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy a zawodnicy, sędziowie i organizatorzy okolicznościowe medale, na pamiątkę spotkania.

Statuetkę dla najmłodszego zawodnika zawodów otrzymał Wiktor Karpiszen zawodnik MDP OSP Sząbruk.

Zadania w zakresie organizacji zawodów oraz sędziowania wykonywali funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Olsztynie.

Gośćmi zawodów byli:

  • Małgorzata Chyziak Starosta Olsztyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie,
  • Jan Kasprowicz Wójt Gminy Gietrzwałd,
  • Grzegorz Matczyński Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,
  • Gerard Kryks Komendant Gminny OSP w Gietrzwałdzie,
  • bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Po raz kolejny, przy okazji organizacji zawodów mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, ale również budowania pozytywnych więzi ludzkich w duchu sportowej rywalizacji, które mamy nadzieję, spowodują perspektywiczne wstąpienie tej grupy młodzieży do struktur Jednostek Operacyjno – Technicznych własnych OSP powiatu olsztyńskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz