Michał Pawlus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare consectetur sodales. Nulla luctus cursus mauris at dapibus. Cras ac felis et neque consequat elementum a eget turpis. Aliquam erat volutpat.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach w okresie ferii strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne Lodowiska"

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wziąć pod uwagę że:

- Lodowisko może zostać wylane na terenach, takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.

- Funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

- Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek

- Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada zgłaszający.

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się czasem ferii zimowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zaprasza organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży do udziału w spotkaniu szkoleniowym z zakresu bezpiecznej organizacji zimowego wypoczynku.

Tematyką spotkania będzie:

- bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w obiektach oraz na świeżym powietrzu,

- przygotowanie organizacyjne bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- zapoznanie z możliwością uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych z tematyką bezpieczeństwa odbywających się w czasie ferii zimowych.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać, przesyłając wypełnioną kartę uczestnictwa, do dnia 16 stycznia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do uczestnictwa

 

W dniu 27 grudnia 2018 r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem spotkania było przekazanie kart rabatowych ORLEN, w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej. Karty te umożliwiają tańsze tankowanie paliwa na wszystkich stacjach ORLEN oraz BLISKA, przez wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Przekazano 654 karty dla przedstawicieli 25 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Kulas

W dniu 20 grudnia 2018 roku, o godzinie 10:00 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, przeprowadzili zajęcia otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach, gm. Jeziorany, dla podopiecznych oraz kadry nauczycielskiej.

W spotkaniu udział wzięło 44 podopiecznych oraz 9 osób grona pedagogicznego. Tematyka dotyczyła przedstawienia zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz popularyzowania zawodu strażaka wśród młodzieży.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

W dniu 21 grudnia 2018r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie wigilijne strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wigilia poprzedzona była uroczystą zbiórką w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, podczas którego Komendant Miejski st.bryg. Andrzej Górzyński podziękował za zakup nowego, specjalnego samochodu osobowego st.bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu
Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako oraz Radnej Powiatu Małgorzacie Chyziak, Staroście Olsztyńskiemu w kadencji 2014-2018. Pojazd wspomagał będzie bieżącą działalność komendy, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i kwatermistrzowskim.

Samochód wartości 72000 zł zakupiony został ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa które przekazał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski oraz środków Starosty Olsztyńskiego.

Ponadto, prezentowano zakupiony w bieżącym roku sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, zakupiony z uruchomionych w roku 2018 trzech rezerw budżetu państwa, przeznaczonych na modernizację Państwowej Straży Pożarnej.

Modlitwę poprowadził i otrzymany sprzęt poświęcił ks. Michał Tyczyński Wikariusz Kościoła P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Spotkanie wigilijne, było także okazją podzielenia się opłatkiem oraz śpiewania kolęd. Spotkanie wigilijne uświetniły swoją obecnością, prezentując świąteczne kolędy, uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.  

Po życzeniach komendanta miejskiego st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego kierowanych do wszystkich strażaków komendy a także ich rodzin i najbliższych, ratownicy otrzymali świąteczne życzenia także od obecnych:

  • st.bryg. Bogdana Wierzchowskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej,
  • Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza,
  • Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako,
  • Radnej Powiatu Olsztyńskiego w kadencji 2018-2023, Starosty Olsztyńskiego w kadencji 2014-2018 Małgorzaty Chyziak. 

Komendanci i strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie składają świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom i strażakom ochotnikom miasta Olsztyna, a także powiatu olsztyńskiego aby nadchodzące święta były czasem radości narodzonym Chrystusem, jak również wzmacniania więzi rodzinnych. Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowanie: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 06.12.2018 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zapoznali się z obiektem i jego dokumentacją techniczną. Ratownicy zapoznali się również z procedurami ewakuacji osób w przypadku awarii wyciągu przez załogę techniczną obiektu. Wskazano niezbędne wyposażenie i ukompletowanie sprzętu w jaki musi być wyposażona grupa i poszczególni ratownicy wysokościowi, niezbędny do wykonania ewakuacji. Szczególną uwagę zwrócono na samą technikę ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego w sytuacji awaryjnej i zasady BHS podczas ćwiczeń i działań ratownictwa wysokościowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na dotarciu ratowników do osób (pozorantów) uwięzionych na krzesełkach kolejki linowej oraz ich ewakuację za pomocą technik alpinistycznych
z wykorzystaniem rollcaba, trójkąta ewakuacyjnego z zastosowaniem techniki dolnej asekuracji.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński; zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński.

W dniu 17 grudnia 2018 roku w wieku 55 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Sławomir Myśliński.

Służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pełnił od 15 kwietnia 1983 roku do 31 sierpnia 2005r. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Był podoficerem Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21 grudnia 2018r. a rozpoczną o godz. 10:00 Mszą Świętą w Kościele P.W. Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie (Kościół Garnizonowy) skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Dywitach.

Po Mszy Świętej Kondukt Żałobny przejedzie przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16, gdzie strażacy zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie przekażą honorowo ostatnie pożegnanie.

                                                                                                                                                                     z upoważnienia Rodziny

                                                                                                                                                                   st.bryg. Andrzej Górzyński

                                                                                                                                                                Komendant Miejski

                                                                                                                                                              Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                                                                            w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim naszego Kolegi szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

W zakresie organizacji uroczystości pogrzebowych Kolegów emerytów prosimy o kontakt z dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosławem Przybułowskim Tel: 666-011-234.

7a

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco