JRG 2


jrg2 1   jrg2 2  jrg2 3
 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 mieści się w Olsztynie przy ul. Marii Zientary - Malewskiej 33. Została powołana przez Komendanta Głównego PSP 1 lipca w 1992r. Wcześniej w tym miejscu znajdował się oddział Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP utworzony w 1946 roku. Dowódcą JRG2 jest st. kpt. Marcin Wajdyk. Zastępcą dowódcy jednostki jest st. kpt. Jarosław Ciemiński. Strażacy JRG2 czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Olsztyna, głównie dzielnicy Zatorze, ale do obszaru chronionego należą tereny dzielnicy przemysłowej zlokalizowanej w obrębie ulic Towarowej i Lubelskiej, rejon Dworca Głównego PKP, a także znaczna część Lasu Miejskiego. Poza miastem Olsztyn rejon działania JRG2 to gminy: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity oraz Świątki.
W jednostce pełni służbę 42 ratowników w systemie zmianowym oraz dwóch w systemie codziennym.
W ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn oraz  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego Olsztyn. W 2014 roku na terenie jednostki powstał nowy obiekt garażowy dla bazy kontenerowej.  W skład bazy wchodzą dwa nośniki:  Renault Kerax  oraz Volvo, a także kontenery: dekontaminacyjny, proszkowy, wężowy, inżynieryjny, kwaterunkowy i sanitarny.

2 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
Adres: ul. Marii Zientary-Malewskiej 33, Olsztyn
tel. 89 522-92-71 (D-ca), 89 522-92-42 (Stanowisko Dyżurne)
D-ca JRG mł.bryg. Marcin Wajdyk
Z-ca D-cy JRG mł.bryg. Jarosław Ciemiński

 

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco