Ćwiczenia SGRW w Gołdapi

W dniu 23 września 2016 roku SGRW Olsztyn uczestniczyła w ćwiczeniach zgrywających służb ratowniczych na terenie powiatu gołdapskiego „BOTKUNY – 2016”. W ćwiczeniach brało udział około 80 osób, m.in: Lotnictwo Komendy Głównej Policji, Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi, Komenda Miejska PSP w Olsztynie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Gołdap, Policja, Wojsko Polskie, Wojskowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Nadleśnictwo Gołdap.
Ratownicy wysokościowi SGRW Olsztyn i SGRW Gołdap mogli wspólnie przećwiczyć działania ratownicze z wykorzystaniem śmigłowca MI- 8 a w szczególności:

  • desant ratowników ze śmigłowca z wykorzystaniem liny indywidualnej,
  • ewakuację osób poszkodowanych w noszach z terenów trudnodostępnych z wykorzystaniem tzw. długiej liny,
  • transport ratowników wysokościowych pod śmigłowcem,
  • doskonalenie umiejętności operowania wciągarką z pokładu śmigłowca,
  • doskonalenie współpracy operatorów pokładowych z pilotem śmigłowca.

Manewry tego typu to okazja do doskonalenia umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego z użyciem śmigłowca przez ratowników wysokościowych,  możliwość wymiany doświadczeń między Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Wysokościowego jak również innymi podmiotami ratowniczymi.

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco