Ostatnie wydarzenia

Bezpieczne lodowiska

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach w okresie ferii strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne Lodowiska"

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wziąć pod uwagę że:

- Lodowisko może zostać wylane na terenach, takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.

- Funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

- Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek

- Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada zgłaszający.

W dniu 27 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie strażaka nowoprzyjętego do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP złożył:

str. Michał Zglinicki – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie,

 

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Uroczystość ślubowania poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski.

Podczas uroczystości poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

st.sekc. Mariusz Kiżło – dowódca pocztu, st.sekc. Łukasz – sztandarowy, st.sekc. Marek Kalinowski – asysta pocztu.

 

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

W dniach 13 i 27 listopada br. na terenie JRG1, JRG2 oraz JRG3 w Biskupcu odbyły się  trzy egzaminy  podsumowujące:  szkolenia podstawowe strażaka ratownika osp oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

 Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności przez ratowników osp do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, czynności ratowniczych podczas powodzi, prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF PSP oraz kierowaniu ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Celem szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego było nabycie umiejętności przez strażaków ratowników osp do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

W ww. szkoleniach udział wzięło 67 druhów z  gmin powiatu olsztyńskiego.

 Wszystkim, którzy ukończyli szkolenia gratulujemy i  życzymy powodzenia podczas realizacji czynności ratowniczo – gaśniczych.

WYPADEK NA DK 16 NAGLADY

W dniu 5 października 2016r. o godzinie 8:40 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie przyjął zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego z osobowym na drodze krajowej 16 w okolicy miejscowości Naglady.

Na miejsce skierowano 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie zastęp OSP Naglady i OSP Gietrzwałd. Po rozpoznaniu miejsca zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził zakleszczenie w samochodzie osobowym mężczyzny kierującego pojazdem osobowym. Kierowca samochodu ciężarowego był poza pojazdem, bez widocznych urazów. Działania ratownicze przybyłych zastępów w pierwszej fazie polegały na uwolnieniu zakleszczonego mężczyzny, z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany mężczyzna w wieku 55 lat, pomimo odniesionych urazów, przytomny, przekazany został przybyłemu na miejsce Zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego. W trakcie prowadzonych działań ratowniczych DK 16 na tym odcinku była całkowicie zablokowana.

O godzinie 10:08 ostatnie zastępy powróciły do swoich jednostek. 

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia KM PSP w Olsztynie 

W dniach 19-21 września 2016 roku na terenie firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Warmińsko - Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych    w Olsztynie, znajdującej się na obszarze chronionym przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Olsztynie, zorganizowano rozpoznanie operacyjne obiektu   ćwiczenia taktyczno-bojowe.

W ramach rozpoznania operacyjnego obiektu strażacy JRG1 i JRG2 zapoznali się m.in. z możliwością dojazdu do obiektu drogami ppoż., zaopatrzeniem wodnym na terenie zakładu, specyfiką zakładu i występującymi zagrożeniami oraz procedurami stosowanymi podczas wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia na terenie zakładu. Ponadto strażacy zapoznali się z różnymi typami pojazdów szynowych spalinowych i elektrycznych. Swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem podzielili się ze strażakami instruktorzy-maszyniści panowie Stanisław Olszewski i Grzegorz Kalinowski. Zwrócili oni szczególną uwagę na parametry techniczne pojazdów, zagrożenia i bezpieczeństwo podczas działań na tego typu pojazdach.

Ćwiczenie taktyczno-bojowe zorganizowane zostało w hali napraw,         w której wykonano pozorację pożaru szynobusu, przechodzącego przegląd techniczny. Podczas ćwiczenia została przeprowadzona inspekcja gotowości operacyjnej przez zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. W trakcie ćwiczenia sprawdzono umiejętność przeprowadzenia ewakuacji osoby poszkodowanej z palącego się szynobusu i  ugaszenia pojazdu szynowego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Za pomoc w organizacji ćwiczeń dziękujemy Pani Elżbiecie Załuskiej Dyrektor Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Warmińsko - Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie oraz inspektorowi panu Cezaremu Królik.

 

W dniu 23 września 2016 roku SGRW Olsztyn uczestniczyła w ćwiczeniach zgrywających służb ratowniczych na terenie powiatu gołdapskiego „BOTKUNY – 2016”. W ćwiczeniach brało udział około 80 osób, m.in: Lotnictwo Komendy Głównej Policji, Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi, Komenda Miejska PSP w Olsztynie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Gołdap, Policja, Wojsko Polskie, Wojskowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Nadleśnictwo Gołdap.
Ratownicy wysokościowi SGRW Olsztyn i SGRW Gołdap mogli wspólnie przećwiczyć działania ratownicze z wykorzystaniem śmigłowca MI- 8 a w szczególności:

  • desant ratowników ze śmigłowca z wykorzystaniem liny indywidualnej,
  • ewakuację osób poszkodowanych w noszach z terenów trudnodostępnych z wykorzystaniem tzw. długiej liny,
  • transport ratowników wysokościowych pod śmigłowcem,
  • doskonalenie umiejętności operowania wciągarką z pokładu śmigłowca,
  • doskonalenie współpracy operatorów pokładowych z pilotem śmigłowca.

Manewry tego typu to okazja do doskonalenia umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego z użyciem śmigłowca przez ratowników wysokościowych,  możliwość wymiany doświadczeń między Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Wysokościowego jak również innymi podmiotami ratowniczymi.

W dniach 6-7.08.2016 w Centrum Technik Wysokościowych ROJAM w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski w pracach na wysokości OTDL CUP 2016. W zawodach wystartowało trzynaście zespołów z Polski oraz jeden reprezentujący Niemcy. Pośród uczestników znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin pracy na wysokości. Obok dwóch przedstawicieli Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Olsztyna i Gdyni, swoje reprezentacje wystawili również arboryści, osoby pracujące na elektrowniach wiatrowych oraz platformach wiertniczych, a także instruktorzy Ośrodków Szkolenia w pracach na wysokości.

                Komendę Miejską PSP w Olsztynie reprezentowali członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn: Łukasz Prot, Marcin Ociesa, Michał Gąsiorek, pod kierownictwem Cezarego Kalinowskiego z KW PSP w Olsztynie. Na wynik drużynowy składała się suma punktów zdobytych w pięciu konkurencjach, trzech indywidualnych i dwóch zespołowych. Do realizacji każdej z nich niezbędna był biegła znajomość technik alpinistycznych oraz sprawność fizyczna. Wspólne starania całego zespołu pozwoliły osiągnąć 10-tą lokatę.

                Uczestnictwo w OTDL CUP 2016 było cenną wymianą doświadczeń i możliwością zobaczenia w akcji najlepszych wysokościowców w kraju.

Nasz strażak Mistrzem Europy Strażaków w biegach w kategorii M30.

27 sierpnia 2016 r. we włoskim Feltre odbyły się 16. Mistrzostwa Europy Strażaków w Biegu Ulicznym. Na linii startu stanęła również oficjalna reprezentacja Polski i Państwowej Straży Pożarnej w, której  składzie znalazł się strażak ratownik KM PSP w Olsztynie
mł. asp. Damian Pieterczyk, na co dzień pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej  nr 2 w Olsztynie.


Mimo żałoby narodowej, Włosi postanowili przeprowadzić wszystkie imprezy sportowe, zaplanowane tego dnia w Feltre. Przed rozpoczęciem startu, w związku z trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło miasto Amatrice położone w środkowych Włoszech, zawodnicy uczcili ofiary tej tragedii minutą ciszy.

Trudna 10-kilometrowa trasa Mistrzostw, położona w górzystym miasteczku we włoskich Dolomitach oraz wysoka temperatura, w ciągu dnia znacznie przekraczająca 300 C, dała się wszystkim mocno we znaki. Pomimo tych niedogodności zawody zakończyły się wielkim sukcesem Polaków, którzy zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej, zdobywając tytuł Drużynowego Mistrza Europy Strażaków w Biegach Ulicznych.

Indywidualnie bieg wygrał Włoch Cesare Maestri. Nasz strażak mł.asp. Damian Pieterczyk zajął w tym biegu 7 miejsce, zwyciężając jednocześnie  w swojej kategorii wiekowej M30.

Podczas oficjalnego zakończenia członkowie naszej reprezentacji odebrali z rąk organizatora Mistrzostw Vincenzo Giordano, komendanta straży pożarnej prowincji Belluno, przechodnie trofeum w postaci srebrnej patery, które, zdobyte drugi raz z rzędu, zostanie na stałe w polskich rękach. 

Doceniając osiągnięcia oraz popularyzację sportu pożarniczego poza granicami naszego kraju, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski wyróżnił polskich reprezentantów listami gratulacyjnymi oraz nagrodami finansowymi.

Nagrodę finansową za godne promowanie KM PSP w Olsztynie i międzynarodowe osiągnięcia sportowe przewidział również komendant KM PSP w Olsztynie.

Gratulacje   

Na podstawie opracowania  mł. bryg. Szymona Ławeckiego (Biuro Szkolenia KG PSP)

mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł. bryg. Szymon Ławecki (Biuro Szkolenia KG PSP, mł.asp. Damian Pieterczyk.

Pan st.asp. Dariusz Rybicki z dniem 31 lipca 2016r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne z wysługą 32 lat pracy. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w marcu 1990 roku. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy zmiany w Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.

Przez okres pełnionej służby dał się poznać jako sumienny i zdyscyplinowany funkcjonariusz. Jako dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Brał czynny udział podczas działań gaśniczych Kościoła Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Za poświęcenie, włożony wkład pracy i duże zaangażowanie podczas akcji ratowniczo – gaśniczej odznaczony został przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Orderem Prodesse Auso. Zawsze zaangażowany w prace na rzecz jednostki. Przykładem może być jego znaczący wkład pracy w powstanie na terenie JRG 2 punktu konserwacji i naprawy sprzętu ODO i CUG.

Z dniem 1 marca 2012 roku został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy JRG 3 w Biskupcu. Podczas działań ratowniczo – gaśniczych cechowała go odwaga i poświęcenie. Wykazywał się trafnymi decyzjami dotyczącymi  przebiegu działań ratowniczo – gaśniczych. W 2012 roku jako z-ca d-cy kompanii ,,Grunwald” uczestniczył w działaniach mających na celu usunięcie skutków nawałnicy w Bisztynku, gdzie zniszczonych zostało 320 obiektów mieszkalnych. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom możliwe było zminimalizowanie strat wyrządzonych przez gradobicie. 

Był doskonałym organizatorem szkoleń i ćwiczeń w JRG. Posiada dużą wiedzę specjalistyczną z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, którą przekazywał podległym strażakom. Ponadto posiadał duży autorytet u podwładnych, a przez przełożonych uważny jest za dobrego dowódcę.

Poprzez stały nadzór i inspirowanie działań remontowych wśród strażaków JRG przyczyniał się do polepszenia warunków pełnienia służby przy jednoczesnym znacznym ograniczaniu wydawanych środków finansowych, do poziomu zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac.

st.asp. Dariusz Rybicki aktywnie uczestniczył w społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnej – m. in.: poprzez współorganizację i sędziowanie zawodów sportowo – pożarniczych oraz obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach. Prowadził i nadzorował szkolenia podstawowe, doskonalące i specjalistyczne dla strażaków OSP i MDP.

Brał udział w działaniach mających na celu podnoszenie poziomu wyszkolenia i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Prowadzi również nadzór nad działalnością jednostek OSP poprzez udział w kontrolach doraźnych, inspekcjach, ćwiczeniach i zebraniach. 

Poza służbą w Państwowej Straż Pożarnej bierze czynny udział w statutowej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.

st.asp. Dariusz Rybicki jest osobą skromną, sumienną i zdyscyplinowaną, lubianą przez podwładnych i cenioną przez przełożonych, dbającą o prestiż i dobro służby.

W trakcie pełnienia służby odznaczony i wyróżniony:

- Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę – 2012r,

- Medal Złoty za Zasługi dla Pożarnictwa – 2012r,.

- Srebrna Odznaka za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2015r,.

28 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia nagród finansowych ministra SWiA wyróżnionym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w związku z ich postawą i zaangażowaniem podczas usuwania skutków burz i nawałnic w dniach 17-20 oraz 25-26 czerwca br.
Wyróżnionych zostało 32 funkcjonariuszy PSP z komend powiatowych i miejskich z 7 województw, szczególnie dotkniętych w tych dniach żywiołem: mazowieckiego (9), warmińsko-mazurskiego (3), śląskiego (4), łódzkiego (3), kujawsko-pomorskiego (7), lubelskiego (3), małopolskiego (3).

W uroczystości uczestniczyli, oprócz wyróżnionych strażaków, m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Opracowanie: Joanna Matusiak, Wydział Informacji i Promocji KG PSP;
Zdjęcia: Bogdan Romanowski, „Przegląd Pożarniczy”


 

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco