UWAGA !!! Osy, pszczoły, szerszenie

  • poniedziałek, 01 luty 2016
  • 4839 razy
 
Rozpoczyna się okres w którym strażacy zaczynają odbierać coraz więcej telefonów związanych z prośbą mieszkańców o likwidację gniazd owadów (pszczół, os, szerszeni), które zagnieździły się w pobliżu ich domostw. 

Niestety wzywanie nas na pomoc w takich przypadkach bywa częstokroć przez mieszkańców nadużywane. Mieliśmy zdarzenia, gdy na miejscu okazało się, że samochód z pełną obsadą przyjechał do...jednej latającej po mieszkaniu osy. Innym znamiennym przykładem bezmyślności ludzkiej może być zgłoszenie o latających owadach na działkach w pobliżu drzew lub na terenach zalesionych poza obszarami zamieszkania.  

Przypominamy, że Państwowa Straż Pożarna interweniuje jedynie w wypadkach bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów.

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie stara się wnikliwie je analizować, może się tak zdarzyć iż uzna interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną - brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas proponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych uciążliwych owadów. Niestety nie dosyć, że musi wysłuchać niejednokrotnie szereg inwektyw pod swoim adresem to dodatkowo podirytowani ludzie zarzucają strażakom iż odmówili oni interwencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że pouczenie, podanie numeru telefonu, czy też skierowanie do właściwej instytucji nie może być rozumiane jako zbycie petenta czy odmówienie interwencji, jest to również forma udzielenia pomocy.Czy strażacy mają prawo odmówić wyjazdu do os czy szerszeni? W ustawie nie zobowiązano nas do walki z tymi owadami. - Dlatego w ogóle trudno to rozpatrywać w kategoriach "wolno - nie wolno", zawsze interweniujemy tam gdzie zachodzi tego potrzeba nikogo nie pozostawiając bez pomocy.
Miejsca, w którym nie przebywają osoby na stałe (altany, tereny zalesione poza obszarami zamieszkania), nie kwalifikują się jako bezpośrednio zagrażające życiu.

Należy podkreślić, że interwencje Państwowej Straży Pożarnej przy zdarzeniach, w których nie ma gniazda, a jedynie latające owady nie przynoszą pożądanych rezultatów, a ponadto blokują możliwość interwencji przy prawdopodobnych zdarzeniach stwarzających większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (np. pożary, wypadki drogowe).

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele na swoich posesjach powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć siatkami.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o większą rozwagę przy wzywaniu jednostek straży pożarnej w takich przypadkach.

•    Chemitoks Zwalczanie Szkodliwych Owadów, 10-437 Olsztyn, Dworcowa 24/19, Tel.: (89) 5343629, 0-697-990-687*

•    Insekt-Adam Jakubowski, ul. Murzynowskiego 22/88, 10-684 Olsztyn, Tel. 0 89 542 74 73, 0-600-645-222*

•    Przedsiębiorstwo Usługowe Zwalczania Szkodników Sanitarnych-Czerwiński Cyprian, 0-606-998-090*

•    Truteks-Tomasz Ziemiński, 10-806 Olsztyn, ul. Zbożowa 19, Tel.: +48 89 527 52 08, Fax: (89) 5275208, 0-601-233-605*

•    OLPEST Serwis Piotr Sztachelski, ul. Sienkiewicza 9/6; 10-268 Olsztyn, 512607067*

•    Usługi W Zakresie Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji-Andrzej Rajewski, Kanta 48/11; 10-900 Olsztyn, 603764971*

*-dane firm zamieszczone są na stronie po wyrażeniu zgody przedstawicieli na publikację.  


O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco