ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana systemu łączności radiowej (z dnia 07.07.2017)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Ul. Niepodległości 16

10-045 Olsztyn

www.straz.olsztyn.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 89/ 522 92 00

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Wymianę systemu łączności radiowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą;

„Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu”.

 

II.LOKALIZACJA

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 w Biskupcu (zwana dalej JRG)

Ul. Sądowa 6

11-300 Biskupiec

 

III.DANE PODSTAWOWE

- poziom terenu 140 m n.p.m, budynek o wysokości 10 m

- dach płaski o wymiarach ok. 14 m x 28 m

- obecnie maszt rurowy o wysokości 22 m ponad poziomem płaszczyzny dachu

 

IV.ZAKRES PRAC

- opracowanie wstępnej koncepcji i uzgodnienie z inwestorem,

- stworzenie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz zgód wymaganych prawem,

- demontaż starej konstrukcji masztu oraz zabezpieczenie pokrycia dachowego,

- dostawa masztu kratownicowego aluminiowego 22m typu M,

- instalacja konstrukcji masztu wraz z kotwieniem na obecnej konstrukcji dachu, logistyka dostaw, zabezpieczenie terenu,

- instalacja 4 anten stacjonarnych na maszcie wraz z instalacją antenową,

- wykonanie instalacji odgromowej masztu oddzielnej od budynku wraz z badaniem zgodnym z normą PN-EN 62305 i PN-IEC 60364-4-443:2006,

- przywrócenie stanu wyjściowego pokrycia dachu,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie testów łączności w oparciu o dostarczony sprzęt,

- potwierdzenie zakończenia prac i uruchomienia systemu łączności protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

V.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

- 3 szt. radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy spełniający wymagania zawarte w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej” (taki jak Motorola DM4600 lub równoważny),

- 4 szt. zasilacz buforowy o napięciu wyjściowym 12V i prądzie wyjściowym min. 10A,

- 3 szt. mikrofon biurkowy przystosowany do współpracy z dostarczonymi radiotelefonami przewoźnymi,

- 4 szt. antena stacjonarna do pracy w sieci Państwowej Straży Pożarnej 3x5/8 lambda o zysku min. 4 dBd,

- 180 mb (łączna wartość szacunkowa) kabel antenowy o parametrach nie gorszych niż kabel typu H1000 wraz z doprowadzaniem do radiostacji, oraz odgromniki przeciwprzepięciowe,

- 1 szt. szafa RACK 19” o wysokości 42U i wymiarach 800mm x 800mm,

- 1 szt. zasilacz on-line UPS 3 kVA wraz z modułem akumulatorów zapewniających podtrzymanie przez czas min. 6 minut,

- 1 szt. urządzenie do zdalnego sterowania radiotelefonem poprzez IP (kompatybilne z dostarczonym radiotelefonem przewoźnym, taki jak TRX model SGM5ES lub równoważny),

- 1 szt. moduł separacyjny do radiotelefonu przewoźnego analogowego posiadanego przez zamawiającego (Motorola GM380),

- 4 szt. antena przewoźna wraz z montażem (oraz demontażem istniejących) na samochodach gaśniczych w JRG, antena przystosowana do pracy w sieciach radiowych Państwowej Straży Pożarnej o długości 5/8 lambda, o zysku min. 3 dB (5,15 dBi) z podstawą ze sprężyną oraz możliwością zmiany położenia (tzw. motylek),

- dopuszcza się zastosowanie sprzętu równoważnego o parametrach nie gorszych niż określonych powyżej.

 

VI. TERMIN WYKONANIA ROBÓT

Termin zakończenia robót – 31 października 2017 r.

 

VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

Termin złożenia oferty: 18.07. 2017 r. do godz. 11:00
Wymagane załączniki:
- kosztorys ofertowy.

 

VIII.INFORMACJE DODATKOWE

Wybór oferty nastąpi najpóźniej do dnia 15.08.2017 r.
Z wybranym w toku wyboru ofert Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Wizja lokalna pod adresem określonym w punkcie II, może się odbyć w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba do kontaktu;
w zakresie wymagań technicznych;

- st.sekc. Michał Pawlus – kom. 533 307 668

w zakresie procedury zamówienia publicznego;

- st.kpt. Dariusz Siatkowski – kom. 666 011 233

w zakresie wizji lokalnej;

- st.kpt. Łukasz Jasiński – kom. 530 095 870

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Mapa zasadnicza
  3. Zapytanie ofertowe - oryginał dokumentu\

Pytania do zapytania ofertowego:

    1. Pytania do zapytania

 

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca istniejącą instalację

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco