Nowelizacja warunków technicznych budynków

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285). Nowelizacja ta uwzględniała również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Treść aktu prawnego dostępna tu:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285

Omówienie zmian na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury wraz z prezentacją obrazującą część zmian dostępna tu:

http://mib.gov.pl/2-WT2018.htm

Opracował: st. kpt. Maciej Hamerski

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ ZDARZEŃ W LATACH 2010 - 2018

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco