W dniu 15 listopada 2017r. na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie odbyła się uroczysta zmiana służby, połączona z wręczeniem decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie o wyróżnieniu strażaków KM PSP w Olsztynie nagrodami pieniężnymi.

Decyzje o przyznaniu nagród Komendanta Głównego otrzymali strażacy pełniący służbę na stanowiskach dyżurny operacyjny i dyspozytor,

mł.asp. Paweł MARKOWSKI,

mł.ogn. Łukasz KUROWSKI,

mł.ogn. Marek KALINOWSKI.

Decyzje o przyznaniu nagród Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie otrzymali strażacy pełniący służbę w JRG1, JRG2 i JRG3,

asp.sztab. Mariusz DOWGIAŁŁO,

mł.asp. Łukasz MATYSIAK,

mł.ogn. Mariusz KRAWCZYK.

Nagrody wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej OLSZEWIK.

Uroczystą zmianę służby poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski.

Opracował: asp. Sebastian Połubiejko

W dniu 07 listopada 2017r. na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie odbyła się uroczysta zmiana służby, połączona z wręczeniem decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wyróżnieniu strażaków KM PSP w Olsztynie nagrodami pieniężnymi.

Decyzje o przyznaniu nagród otrzymali strażacy pełniący służbę w JRG komendy na stanowiskach zastępcy dowódcy zmiany,

asp. sztab. Andrzej BICKI,

asp. sztab. Andrzej LEŚNIEWSKI,

asp. sztab. Tomasz PUŹNIEWSKI,

st. asp. Tomasz WOLIŃSKI,

asp. Mirosław RADOMSKI,

asp. Piotr ROCHOWICZ.

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wręczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Uroczystą zmianę służby poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski.

Opracował mł.bryg. Sławomir Filipowicz   

W dniu 15 października 2017r. na obiekcie Parku Rozrywki Aktywnej „Bartbo” w Butrynach Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Olsztynie, przy współudziale KM PSP w Olsztynie zorganizował VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych grup A–męskich, C-kobiecych.

Wyniki jakie uzyskali zawodnicy poszczególnych drużyn:

W grupie C-kobiet

I miejsce - OSP Gietrzwałd   -71  pkt,
 II miejsce – OSP Derc gmina Jeziorany  -107 pkt.

W grupie A-mężczyzn  

I miejsce – OSP Olsztynek -59 pkt,
II miejsce – OSP Świątki -75 pkt,
III miejsce – OSP Naglady gmina Gietrzwałd -77 pkt,
III miejsce – OSP Butryny gmina Purda -129 pkt.

Zawody sędziowali i ich organizację wspierali funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Olsztynie.

Zawody obserwowali:

  • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie dh Grzegorz Matczyński,
  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Ramuki – Janusz Jeznach,
  • Komendant Gminny OSP w Olsztynku dh Stanisław Pisarski,
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st.bryg. Andrzej Olszewik.

Nagrody i okolicznościowe upominki ufundowali:

- Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie,

- Starostwo Powiatowe w Olsztynie,

- Nadleśnictwo Nowe Ramuki.

Po raz kolejny, przy okazji organizacji zawodów mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, ale również budowania pozytywnych więzi ludzkich, tak niezbędnych podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśnczych.

Zawodnikom GRATULUJEMY udziału a zwycięzcom życzymy powodzenia
w eliminacjach wojewódzkich.

Ćwiczenia SGRW w Nidzicy

                W dniu 29.09.2017 roku Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wzięła udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  w ramach ćwiczeń Komendanta powiatowego PSP w Nidzicy. Ćwiczenia odbyły się na obiekcie CEFERTA Polska Sp. z o.o. Elewator Zbożowy w Nidzicy. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania pomiędzy służbami ratowniczymi i specjalistycznymi grupami ratowniczymi  tj. SGRW Olsztyn oraz SGPR Nidzica na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Ćwiczenia przeprowadzono  w zakresie:

-          działań poszukiwawczo - ratowniczych na gruzowisku,

-          organizacji zadań ratownictwa medycznego, w tym segregacji poszkodowanych podczas zdarzeń masowych,

-          ewakuacji osób poszkodowanych (uwięzionych) na wysokości z wykorzystaniem sprzętu          i technik z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Podczas ćwiczeń ratownicy SGRW Olsztyn  zapoznali się z konstrukcją i warunkami technicznymi Elewatora Zbożowego oraz możliwościami ewakuacji osób poszkodowanych z obiektu w przypadku braku możliwości transportu drogami ewakuacyjnymi.

mł. bryg. Jarosław Ciemiński

W dniu 27.09.2017 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Olsztynie wpłynęła informacja o pożarze  piwnicy w Samodzielnym  Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Jagiellońskiej 78 . Na miejsce skierowano dwa zastępy gaśnicze  z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2, na której obszarze chronionym znajduje się szpital,  oraz do pomocy jeden zastęp z JRG 1.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowodzący akcją ratowniczą  otrzymał informację o przeprowadzonej ewakuacji oddziału szpitalnego, znajdującego się bezpośrednio nad pożarem. Strażacy z prądem wody i w sprzęcie ochrony dróg oddechowych dotarli do źródła pożaru. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń piwnicy odnaleźli poszkodowaną osobę, której po ewakuacji udzielono kwalifikowanej pomocy medycznej.  Na szczęście były to kolejne ćwiczenia sił i środków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, które miały na celu zapoznanie strażaków zmian służbowych z obiektem zabytkowego szpitala, wspólne przećwiczenie z personelem działań w przypadku powstania zagrożenia oraz sprawdzeniu zaopatrzenia wodnego i dróg dojazdowych. 

Opracował mł. bryg. Marcin Wajdyk 

Apel Poległych

W dniu 11.09.2017r. godzinie 1830, w 16 Rocznicę zamachów na wieże World Trade Center, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb, odbył się w Olsztynie przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uroczysty Apel Poległych pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji”.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości dh Witolda Biskupskiego z OSP Jonkowo, wszystkich przywitał organizator Apelu Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie.

Wiązankę pod pomnikiem złożyła delegacja strażaków OSP i PSP, którą tworzyli dh Anna Romańczuk-Koprucka z OSP Olsztyn-Gutkowo, dh Katarzyna Kij-Piskorz z OSP Smolajny, kpt. Krzysztof Kurowski Zastępca Dowódcy JRG1 w Olsztynie. W dalszej części, po modlitwie poprowadzonej przez ks. Kapelana Janusza Wieszczyńskiego, symboliczne znicze złożyli uczestniczący w Apelu Poległych.

Naszymi gośćmi byli:

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, bryg. Robert Fliciński Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt Dyrektor Biura Wojewody wraz z Jarosławem Babalskim Pełnomocnikiem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej, Członkowie Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie  – Andrzej Ochlak, Radosławem Królem, Ryszardem Januszem, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Starostą Olsztyńskim Małgorzatą Chyziak.

Obecni byli ponadto mł.insp. Edward Szydłowski zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Andrzej Karski Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża, ksiądz Janusz Wieszczyński kapelan strażaków OSP i PSP miasta i powiatu olsztyńskiego, przedstawiciele ZSP Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział ponadto czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, koledzy z Koła Emerytów i Rencistów RP w Olsztynie.

Podczas apelu utwór „Cisza” odegrany został przez Adama Chromego ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

 „…UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia

– nawet z narażeniem życia ŚLUBUJĘ …”

Po raz kolejny jednostki OSP reprezentowały poczty sztandarowe powiatu olsztyńskiego.

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy za przybycie i udział.

Opracował:

mł. bryg. Sławomir Filipowicz

Foto:

Zbigniew Woźniak

Gazeta Olsztyńska

Mamy Mistrza Europy

Mamy Mistrza Europy

26 sierpnia br. we włoskim Feltre odbyły się 17. Mistrzostwa Europy Strażaków w Biegu Ulicznym. Na linii startu stanęła również reprezentacja Polski i Państwowej Straży Pożarnej w składzie:

1. Maciej Dawidziuk, KM PSP Jelenia Góra,

2. Damian Glapiak, KP PSP Wolsztyn,

3. Damian Pieterczyk, KM PSP Olsztyn,

4. Bartłomiej Przedwojewski, KM PSP Wrocław,

5. Andrzej Szpunar, KM PSP Rzeszów,

6. Łukasz Świesiulski, KP PSP Garwolin.

Po raz kolejny polscy strażacy doskonale poradzili sobie z trudną, 10-cio kilometrową trasą Mistrzostw, poprowadzoną wąskimi i krętymi uliczkami malowniczego miasteczka, położonego we włoskich Dolomitach. Dodatkowym utrudnieniem była wysoka temperatura, przekraczająca 30 st. C, która mimo późnej pory rozgrywania biegu (start o godz. 19.30), dała się wszystkim mocno we znaki. Pomimo tych niedogodności zawody zakończyły się wielkim sukcesem Polaków, którzy zwyciężyli w zarówno w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej, broniąc zeszłorocznego tytułu Drużynowego Mistrza Europy Strażaków.

Sukces drużynowy był możliwy dzięki znakomitym, indywidualnym wynikom. Po raz czwarty Mistrzem Europy został Damian Pieterczyk. Na drugim stopniu podium stanął Włoch, Luca Cagnati, a brązowy medal zdobył Bartłomiej Przedwojewski. Tuż za podium uplasowali się kolejni polscy strażacy – czwarty był Damian Glapiak, a piąty – Łukasz Świesiulski.

Miejsca pozostałych Polaków w klasyfikacji generalnej:

7. Andrzej Szpunar (2 miejsce w kategorii wiekowej M40)

8. Maciej Dawidziuk, (zwyciężył w kategorii wiekowej M35)

Oprócz strażaków rywalizujących o tytuły Mistrzów Europy, do Feltre zawitało kilkuset biegaczy w celu sprawdzenia się na trasie kilku biegów, odbywających się w ramach 29 edycji zawodów Giro Delle Mura, w których wystartowały gwiazdy światowej lekkiej atletyki, z Ezekielem Kemboi (Kenia) na czele. Kemboi jest 2-krotnym Mistrzem Olimpijskim (Ateny 2004 i Londyn 2012) i 4-krotnym Mistrzem Świata w biegu na 3 km z przeszkodami. Po walce do ostatnich metrów wygrał on w biegu głównym, odbywającym się w nocnej scenerii starego miasta.

Podczas oficjalnego zakończenia członkowie naszej reprezentacji odebrali z rąk organizatora Mistrzostw – Vincenzo Giordano, Komendanta Straży Pożarnej prowincji Belluno, przechodnie trofeum w postaci złotej patery.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Szymon Ławecki (Biuro Szkolenia KG PSP)

Dzień Bezpieczeństwa Służb Mundurowych Warmii, Mazur i Powiśla w Waplewie – 2017
            Coroczne spotkanie Służb Mundurowych Warmii, Mazur i Powiśla odbyło się 25.08.17 w Waplewie. Najpierw Msza św. w intencji naszych bezpiecznych
podróży i tych służbowych i rodzinnych, następnie pani aspirant Marta Kacprzyńska z KW Policji w Olsztynie przedstawiła prezentację o zagrożeniach i wypadkach na naszych drogach i zachęciła jak wcześniej Krajowy Duszpasterz Kierowców - ks. dr Marian Midura - aby mundurowi zawsze dawali dobry przykład i byli wzorem dla innych w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Po krótkim apelu przy obelisku Katyńsko-Smoleńskim wszyscy szefowie poszczególnych służb złożyli wiązanki kwiatów i zapalone znicze! Kolejnym punktem był wyjazd do ośrodka Rewita w Waplewie i tam pani Iwona Smolińska, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie dokonała uroczystego otwarcia zawodów sportowych: Turnieju w piłkę nożną o puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pana Artura Chojeckiego, Turnieju Siatkówki Plażowej o puchar Dyrektora IAS w Olsztynie i Turnieju w Boule dla VIP-ów o puchar Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego.

Organizatorem całej imprezy była Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z Kapelanem ks. Marianem Midurą.

Sponsorami byli: R-GOL, OCTIM Olsztynek, KAWA itd. kawaolsztyn.pl, UKS „AS Waplewo”, Nadleśnictwo Olsztynek, SHP Olsztynek, TOP Market.

            Turniej w Piłkę Nożną znakomicie poprowadził pan Piotr Kolek, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Waplewie, a turniej w siatkówkę plażową jak co roku prowadził i sędziował – pan Mariusz Wesołowski z IAS Olsztyn, sędzia międzynarodowy. Turniej w Boule poprowadzili Leśnicy na czele z Nadleśniczym z Olsztynka panem Dariuszem Krzyżanowskim!
Wyniki:
Turniej w piłkę Nożną o Puchar Wojewody:
1. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
2. Straż Miejska w Olsztynie
3. Zakład Karny Barczewo
4. Straż Pożarna w Olsztynie
5. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Najlepszy bramkarz turnieju: Flaga Sebastian
Najlepszy strzelec turnieju: Łukasz Wolak, Przemysław Matelski - IAS Olsztyn
Najlepszy zawodnik turnieju: Tomasz Osenkowski.
Turniej w siatkówkę plażową o Puchar Dyrektora IAS w Olsztynie:
1. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
2. Zakład Karny w Barczewie
3. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
5. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Turniej w Boule dla VIP-ów:
1. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
2. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
3. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Ks. dr Marian Midura - Kapelan KAS, Krajowy Duszpasterz Kierowców

W dniu 24 sierpnia 2017r. o godzinie 19:59 dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego przyjął zgłoszenie o pożarze fabryki mebli w Barczewskim Dworze.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się jedna z hal produkcyjnych fabryki mebli w kompleksie budynków. Pożar rozwinięty, kilkumetrowe płomienie widoczne były na dachu budynku objętego pożarem.  Do obiektu przyległy był budynek administracyjny a w bezpośredniej bliskości zlokalizowany był magazyn wyrobów gotowych oraz stolarnia. 

Po przybyciu sił pierwszego rzutu działania straży skupione były na obronie przyległych i połączonych z halą produkcyjną tj.  budynku biurowego , stolarni, hali montażu oraz poszczególnych łączników. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia polegającego między innymi na współpracy z ochroną obiektu w celu odłączeniu prądu, podano 2 prądy wody w obronie na budynek hali produkcyjnej i budynek biurowy.  Sukcesywnie w miarę dojazdu kolejnych zastępów ratowniczych, wprowadzano kolejne prądy wody (2 na dach, 2 do środka budynku od strony północnej, 2 w natarciu w tym 1 z podnośnika od strony południowej) przechodząc do natarcia na objętą pożarem halę produkcyjną. Podejmowano także działania w obronie sąsiednich budynków. Wprowadzono 2 roty wyposażone w aparaty ODO i kamery termowizyjne do przyległych budynków, celem oceny ewentualnego zagrożenia pożarowego. W kolejnej fazie wprowadzono 2 prądy wody do wnętrza budynków sąsiadujących z palącym się budynkiem celem ich obrony. Zorganizowano zaopatrzenie wodne. Zasilanie wodne stanowiły 2 hydranty oraz zbiornik p.poż. o objętości 200 m3 oraz dowożenie z hydrantów.

Teren akcji podzielono na dwa odcinki bojowe: OB1 od strony wjazdu na teren (strona południowa), OB2 na tyłach zakładu (strona północna) oraz utworzono punkt przyjęcia  sił i środków, zorganizowano sztab akcji.

Po ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia do sąsiednich budynków tj. budynku biurowego i hali montażu, ich przewietrzeniu, pracownicy zakładu w asyście i z pomocą strażaków częściowo ewakuowali mienie zakładu.

W dalszej fazie prowadzonych działań, około godziny 21:30, po ugaszeniu hali objętej pożarem sprawdzano kamerami termowizyjnymi wytypowane miejsca pogorzeliska, w celu lokalizacji zarzewi ognia,  wynoszono tlące się materiały i dogaszano je.

Podczas działań jeden z ratowników OSP  źle się poczuł, pod wpływem zmęczenia i odwodnienia. Ratownikowi udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przekazano dla zadysponowanego ZRM. Ratownik pozostał na miejscu działań. Przybyły na miejsce ZRM udzielił także pomocy jednemu z pracowników zakładu, który po ocenie medycznej także pozostał na miejscu.

Na potrzeby zachowania ciągłości działań, Burmistrz Miasta i Gminy Barczewo zapewnił wyżywienie. W odwodzie w Olsztynie pozostawały jednostki OSP Olsztyn Gutkowo, OSP Kieźliny a w punkcie koncentracji  w KP PSP Szczytno zastępy OSP Jedwabno, OSP Wielbark, OSP Świętajno.    

Trwa szacowanie strat. W działaniach, które trwały 7 godzin 56 minut uczestniczyły 32 zastępy ratownicze w tym 23 Ochotniczych Straży Pożarnych i 156 ratowników.

Opracował mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Podziękowania

Składam wyrazy serdecznego podziękowania strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP Barczewo, OSP Bartołty Wielkie ,OSP Biskupiec, OSP Dobre Miasto,  OSP Jonkowo , OSP Jeziorany, OSP Kieźliny, OSP Klebark Wielki, OSP Kobułty, OSP Olsztyn Gutkowo , OSP Olsztynek, OSP Purda, OSP Stawiguda za zaangażowanie, bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i wsparcie, dzięki któremu można było ograniczyć straty popożarowe. 

Dziękuję także władzom samorządowym Miasta i Gminy Barczewo za pomoc w zabezpieczeniu logistycznym prowadzonych działań, co zawsze jest dużym wsparciem i ma znaczący wpływ na przebieg prowadzonych czynności ratowniczych.

Słowa podziękowania kieruję także do pracowników firmy, za czynny udział w ewakuacji mienia a także duże wsparcie w bieżącej pracy sztabu akcji.

/-/ bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie  

Zawiadamiam, że w dniu 15 sierpnia 2017r. zmarł mł.kpt. w st.spocz. Stanisław Jastrzębski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18 sierpnia 2017r. według następującego porządku:


- godz. 13:30 - wyprowadzenie w Kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie,

- godz. 15:00 Msza w Kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Olsztynie (Kortowo)
ul. Dybowskiego 2,


- po Mszy Świętej dalsza część uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie
ul. Poprzeczna.


mł.kpt. w st.spocz. Stanisław Jastrzębski pełnił służbę w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym KM PSP w Olsztynie. Wcześniej także w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie. W dniu 31 lipca 2004 roku po ponad 40 latach pracy i służby odszedł na zasłużone zaopatrzenie emerytalne.


W imieniu strażaków i pracowników cywilnych pełniących służbę i pracujących
w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie,  Rodzinie zmarłego i wszystkim bliskim składam kondolencje i szczere wyrazy współczucia.


                                                                                                                             /-/ bryg. Andrzej Górzyński 

         Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

             w Olsztynie

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ ZDARZEŃ W LATACH 2010 - 2016

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco